We hebben op school drie kleutergroepen. De groepen starten over het algemeen met ongeveer 20 leerlingen en groeien uit tot ongeveer 30 leerlingen rond de zomervakantie.

Uitgangspunt voor het werken in de groepen 1-2 zijn de methodes Schatkist en logo3000 waarin taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staan. De methode sluit aan op de 4 seizoenen en bij elk seizoen hoort een aantal thema’s, zoals “er op uit” of “naar de dierentuin”. Elk thema begint met een ankerverhaal dat we voorlezen en de leerlingen kunnen het ook beluisteren op een cd. Bij dat verhaal horen verschillende activiteiten die aan de orde komen. Dat kunnen praat- speel- of werkopdrachten zijn.

Aan het begin van een nieuw thema krijgen alle ouders van ons een themabrief waarin we vertellen wat we in de volgende weken ongeveer gaan doen. Hierin staat vaak ook het cijfer van de week en een letter waarmee we de leerlingen laten kennismaken. Op de lettermuur in de klas ziet u welke letters er aan de beurt geweest zijn.

Voor het voorbereidend lezen gebruiken we naast Schatkist ook de methode Spreekbeeld. Hierbij wordt de letter gekoppeld aan een plaatje en aan een gebaar. De afbeelding en het gebaar helpen de leerlingen om te onthouden hoe die letter klinkt. We maken een digitaal letterboek waarbij we een foto gebruiken die bij de aangeboden letter hoort. Kinderen kunnen hiermee extra oefenen op de computer.

Uitgangspunt bij ons onderwijs is dat alle kinderen nieuwsgierig zijn en willen leren en ontdekken. Het is daarbij de taak van de leerkracht om de leeromgeving van de kinderen zo in te richten dat de kleuters worden uitgedaagd tot activiteiten. We proberen de kinderen te laten leren door zelf bezig te zijn, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle kinderen in een groepje een weegschaal hebben en een bakje met herfstvruchten. We leren de kinderen te vertellen wat ze gaan doen en wat ze hiermee willen leren. Achteraf kunnen ze dan aangeven of ze het gedaan hebben en hoe het is gegaan.

U ziet in de klas kaarten hangen met afbeeldingen en woorden erbij. Dit is de ’woordmuur’. De leerlingen krijgen een aantal keren per week een activiteit aangeboden volgens de manier “met woorden in de weer”. Zo willen we de woordenschat van de leerlingen vergroten.

In de groepen woont ook een pop. Hij heet Pom-pom en beleeft samen met de klas allerlei avonturen. U ziet hem ook op de fotokaarten die in de lokalen hangen als de leerlingen binnenkomen. Op deze foto’s zijn alle activiteiten afgebeeld die in de loop van de ochtend of de middag in de klas aan de orde komen. Zo bieden we de leerlingen houvast en structuur.

Zingen en bewegen horen bij kleuters. Dat doen we dus ook elke dag, buiten of in de gymzaal.

Bij de klassen ziet u een groepsboek staan. Dit is voor u een manier om mee te leven met wat er in de klas gebeurt, vooral als uw kind niet zoveel over school vertelt. Het onderhouden van een goed contact met u is belangrijk voor ons. U kunt met alle vragen of onduidelijkheden bij ons terecht.