Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen in Nederland een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel bestaat uit de basisondersteuning en een aanvullende vragenlijst. De basisondersteuning beschrijft de kwaliteit van onderwijs waaraan alle scholen in Arnhem en omstreken moeten voldoen.

De basisondersteuning hebben wij zelf gescoord, wij zijn hierin kritisch naar onszelf geweest omdat we vinden dat onderwijs altijd beter kan. Vandaar dat op sommige punten de inspectie ons hoger beoordeeld dan wij onszelf beoordelen.

De aanvullende vragenlijst beschrijft de ambities die wij als brede school hebben op het gebied van opvang van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. De Laarakker, Toermalijn en de Jeroen Boschschool hebben deze vragenlijst samen ingevuld, omdat we vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen in de wijk. Er is op dit gebied dan ook geen verschil in ambitie tussen de drie scholen.

Meer informatie vindt u op de website van ons samenwerkingsverband PassendWijs.

Ons ondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden en hieronder lezen.