Ook als team blijven we leren en ons ontwikkelen. Elk jaar staan een aantal onderwerpen centraal. In schooljaar 2017-2018 gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Scholing voor leerkrachten op het gebied van coöperatieve leerstrategieën.
  • We nemen deel aan het project LeerKRACHT. Leerkrachten krijgen de gelegenheid bij elkaar in de klas te kijken en met en van elkaar te leren.
  • Nieuwe methodiek sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  • Invoeren van KIJK, een leerlingvolgsysteem voor de groepen 1-2.  
  • Verdere ontwikkeling op ICT gebied, waaronder het gebruik van iPads in de groepen.
  • Opleiden in de school / academische opleidingsschool. De Jeroen Boschschool is een opleidingsschool voor Pabo studenten van Pabo Arnhem.
  • Samenwerking op het gebied van (hoog)begaafdheid, samen met de andere basisscholen in De Laar West en De Laar Oost.