Bekijk hier het vakantierooster 2018-2019

Schooltijden

We werken met een continurooster, de kinderen blijven tussen de middag op school. De lestijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur, op woensdag en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur.

Schoolmelk

Op school bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van schoolmelk van Campina. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.campinaopschool.nl

Bewegingsonderwijs

De kinderen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Juf Fenneke en Juf Kirsten zijn onze vakdocenten, zij geven de groepen 3 t/m 8 één keer per week bewegingsonderwijs. Daarnaast geeft de groepsleerkracht één keer per week zelf gymles. De kinderen nemen zelf gymkleren mee en douchen na de gym.Bewegingsonderwijs

Zwemmen

De kinderen van groep 4 hebben op dinsdag zwemles in zwembad de Grote Koppel in Arnhem.

Schoolreis/kamp

Groep 3 t/m 6 gaan aan het einde van het schooljaar op schoolreis. Groep 7 en 8 gaan op schoolkamp naar De Boomstronk in Otterlo. De groepen 1 en 2 hebben het ene schooljaar ook een schoolreisje, het andere jaar een kleuterfeest op het plein. 

Agenda

In groep 6, 7 en 8 werken de kinderen met een agenda. Deze agenda krijgen de kinderen van de school. Deze komt minimaal één keer in de week mee naar huis.