De Jeroen Boschschool staat voor gestructureerd onderwijs met ruimte voor de individuele mogelijkheden van elke leerling. Een veilige, overzichtelijke school waar lezen en rekenen centraal staat, maar waar ook ruimte is voor bijvoorbeeld techniek, kunst en cultuur. Een school waar alle leerlingen tussen de middag op school blijven en het leerproces ononderbroken doorgaat.

Op de Jeroen Boschschool is respect voor jezelf, voor elkaar en voor elkaars levensovertuiging erg belangrijk. Hier zijn we in de groepen bewust mee bezig. Alle kinderen moeten het gevoel hebben dat ze er toe doen, dat ze belangrijk zijn en dat ze talenten hebben. Daarom zijn we naast werken aan wat nog niet zo goed lukt, vooral gericht op wat er allemaal wel goed gaat. Hierdoor geven we kinderen zelfvertrouwen en plezier in hun werk.

Leren doe je op veel verschillende manieren; door les te krijgen, door zelf ervaringen op te doen, door je zintuigen te gebruiken. Maar bij alles geldt dat je beter leert als je betrokken bent. Vanaf groep 1 zijn we bezig met kinderen betrokken bij en verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Door zelf actief bezig te zijn, leer je meer.

Betrokkenheid van ouders bij onze school vinden we erg belangrijk. Het onderwijsproces is van de ouders en de school samen. We hechten waarde aan open communicatie en goede informatievoorziening. U bent altijd welkom op school, u kunt de leerkrachten daarnaast ook bellen of mailen en we verzorgen meerdere ouderavonden en activiteiten voor ouders en kinderen.