De mening van u, als ouder, is voor onze school erg belangrijk. Een aantal ouders vertellen hier hun ervaringen met de Jeroen Boschschool. Daarnaast vindt u de samenvatting van het laatste oudertevredenheidsonderzoek hier terug.

Oudertevredenheidspeiling
Eens in de vier jaar laten we door een extern bedrijf een oudertevredenheidsenquête uitvoeren op de Jeroen Boschschool. Uit het laatste onderzoek (medio 2017) bleek dat ouders erg tevreden zijn over de Jeroen Boschschool. Het hoogste scoorden we op:

  • Vensters (vakbekwaamheid, zich veilig voelen, plezier, het geleerde)
  • De schooltijden
  • De kennisontwikkeling
  • De leerkracht
  • Contact met de school

De aandachtspunten waren:

  • Veiligheid op weg naar school
  • Aandacht voor creatieve vakken
  • speelmogelijkheden op het plein

U kunt onderaan deze pagina ook het hele rapport van de peiling lezen.

Margreet Hoogakker-Van der Kleij, moeder van Marlien (groep 1/2b)
Bij de keuze voor een school voor onze kinderen vonden wij een aantal zaken belangrijk: 1. De school moest mogelijkheden bieden aan álle kinderen om op hun manier te leren en zich te ontwikkelen. 2. Er moest ruimte en respect zijn voor verschillen, maar wel binnen duidelijke regels en afspraken. 3. De school moest een duidelijk pestbeleid hebben. Bovendien wilden wij het liefst een kleinere school, op loopafstand van ons huis. Over de Jeroen Boschschool hadden wij al de nodige positieve berichten gehoord. In een gesprek met de directeur werden deze bevestigd en bovendien werd duidelijk dat aan al onze punten op de school veel aandacht wordt besteed. Onze keuze was daarna snel gemaakt. Sinds mei 2012 gaat onze oudste dochter Marlien elke dag met heel veel plezier naar school. Ze vertelt thuis over de hoeken en het ‘plannetjes’bord, leert haar jongere zus dat ze moet ‘overleggen’ bij het spelen en zingt de liedjes die ze in de kring leert. Ze heeft haar draai in de klas helemaal gevonden. De sfeer op school is prettig en de communicatie met de leerkrachten is open en duidelijk.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit de juiste school is voor onze kinderen en hopen dat onze beide dochters straks kunnen terugkijken op een hele fijne schooltijd.

Download het hele rapport van de oudertevredenheidspeiling 2017