De mening van u, als ouder, is voor onze school erg belangrijk. Een aantal ouders vertellen hier hun ervaringen met de Jeroen Boschschool. Daarnaast vindt u de samenvatting van het laatste oudertevredenheidsonderzoek hier terug.

Oudertevredenheidspeiling
Eens in de vier jaar laten we door een extern bedrijf een oudertevredenheidsenquête uitvoeren op de Jeroen Boschschool. Uit het laatste onderzoek (medio 2017) bleek dat ouders erg tevreden zijn over de Jeroen Boschschool. Het hoogste scoorden we op:

  • Vensters (vakbekwaamheid, zich veilig voelen, plezier, het geleerde)
  • De schooltijden
  • De kennisontwikkeling
  • De leerkracht
  • Contact met de school

De aandachtspunten waren:

  • Veiligheid op weg naar school
  • Aandacht voor creatieve vakken
  • speelmogelijkheden op het plein

U kunt onderaan deze pagina ook het hele rapport van de peiling lezen.

 

Download het hele rapport van de oudertevredenheidspeiling 2017