Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Niet alleen omdat we graag met u in gesprek blijven over uw kind. We kunnen uw hulp ook goed gebruiken in de groepen.

Hulpouders

De school heeft een ouderwerkgroep die de school helpt bij het organiseren van feesten, evenementen en buitenschoolse activiteiten. Ook hier geldt dat de ouderwerkgroep regelmatig een beroep doet op andere ouders. Denk bijvoorbeeld aan: mee organiseren van het Sinterklaas- of Kerstfeest, versieren van de school bij feesten, ophalen oud papier, ondersteuning bij de groepsdoorbrekende activiteiten, helpen in het documentatiecentrum.

U kunt voor uiteenlopende klussen een enorme steun voor de school zijn. In de weekbrieven doen we regelmatig oproepen voor ouderhulp.