Naast het vaste lesprogramma van de school, wordt in samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR), ook gezorgd voor een aantal leuke en “ontspannende” activiteiten. U moet dan denken aan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald maar van uw ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt  €  22,50 per leerling, net als afgelopen schooljaar.

 • Dus de ouderbijdrage voor een gezin met 1 kind bedraagt:
  • € 22,50
 • met 2 kinderen bedraagt:
  • € 45,00
 • met 3 kinderen bedraagt:
  • € 67,50  (etc.)

Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan:

 • het 5 decemberfeest, inclusief intocht, het cadeau en snoepgoed;
 • de kerstviering, waarbij de hele school in kerstsfeer wordt gebracht;
 • de paasviering
 • drinken en versnaperingen tijdens de sportdag en schooltoernooien
 • drinken en versnaperingen tijdens de avondvierdaagse
 • carnaval
 • een ijsje tijdens de feestweek

Tevens reserveert de ouderraad jaarlijks een klein bedrag voor de afschrijvingen van de kerstversieringen, 5 december kleding en dergelijke.

Het krantengeld dat wij maandelijks ophalen reserveren wij voor het speelplein.